Clubman Cup 2021

Mantorp 

INSTÄLLD

1.


2.


3.


4.


5.

6.

7.

8.


9.


10.


11.


12.


13.


Kinnekulle

5-6 juni 

1.


2.


3.


4.


5.

6.

7.

8.


9.


10.


11.


12.


13.


Knutsturp

3-4 juli 

1.


2.


3.


4.


5.

6.

7.

8.


9.


10.


11.


12.


13.


Gelleråsen

14-15 august 

1.


2.


3.


4.


5.

6.

7.

8.


9.


10.


11.


12.


13.


Falkenberg

18-19 september 

1.


2.


3.


4.


5.

6.

7.

8.


9.


10.


11.


12.


13.


Total 2021

Clubman Cup

1.


2.


3.


4.


5.

6.

7.

8.


9.


10.


11.


12.


13.


Sportvagnsmästerskapet av föreningen SPVM som är en paraplyorganisation för de tävlande i mästerskapet.

Vem kör i Sportvagnsmästerskapet?
Både när det gäller ålder och erfarenhet är det ett brett spektra av deltagare. En sammanhållande faktor är dock intresset för sportvagnar och insikten att det viktigaste är att ha så kul som möjligt på banan med sin bil.

Poäng beräkning Clubman Cup

Bil kan anmälas med flera förare(Team), bilen tjänar poäng.
Teamet måste vara anmält innan teamet tävlar första gången.

Vid byte av bil under säsong, följer poängen föraren, ej bilen.

Varje Raceheat, 2 per helg, räknas som race.

 Poängdelning enligt följande i placeringsordning 30,24,20,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,1,1,1.

Ger lite mer differens i toppen, och mera att köra för i kön.

För de som startar men ej kör ett varv, gäller att man placeras sist i resultatlistan. Om flera bryter på första varvet så gäller, att de alla får samma poäng som är efter den placering den första av de brutna har i resultatlistan,  t.ex. om 9 förare är klassificerade, så får de som bryter 1:a varvetpoäng för en 10:e plats.

Till grund för resultaten ligger alltid det officiella tävlingsresultatet från arrangören.

De som av någon orsak blir strukna(DSQ) får ingen poäng i racet.

Alla race räknas, ingen bonus.

Den som vid säsongens slut har mest hopkörda poäng, blir ”Scandinavian Clubman Champion