Mallock tillverkas i England av Mallock Racing vilka tillverkat chassi sedan 1958 (Mk1). I Skandinavien finns 13 bilar från Mk20 till Mk35. 

Phantom har sitt ursprung i England där den fösta bilen tillverkades 1974.

2000 - 2020 tillverkades bilen i Sverige av Phantom Automotive. 2020 såldes tillverkningen tillbaka till England. Det finns 5  bilar i skandinavien (+2 RS bilar).

Vision tillverkades i England av Paul Gibson 1983 -1989.

Det finns 2 bilar i Skandinavien.

Bodola har svenskt ursprung och konstrueras av Kjell Bodin. Det finns 5 bilar i Skandinavien.  Från och med 2001 (modell K9) heter bilarna Bodin

Bilder                      Video