Mallock tillverkas i England av Mallock Racing vilka tillverkat chassi sedan 1958 (Mk1). Inom SCR finns ca 12 bilar från Mk20 till Mk35. 

Phantom har sitt ursprung i England där den fösta bilen tillverkades 1974. Sedan 2000 tillverkas bilen i Sverige av Phantom Automotive. Det finns 6  bilar i föreningen. 

Vision 

Bodola har svenskt ursprung och konstrueras av Kjell Bodin. Det finns 5 bilar i SCR.  Från och med 2001 (modell K9) heter bilarna Bodin

Bilder                      Video